Főoldal
Hírek
& újdonságok

Hörmann pince- és mellékajtók

A bejárati és beltéri ajtók mellett a pince- és melléképületek ajtói tekintetében is vannak olyan szempontok, amelyeket javasolt megfontolni, ahol a dizájn mellett hangsúlyosabb a funkcionalitás és a különböző védelmi rendeltetések, mivel a betörők a leggyakrabban ezeken keresztül jutnak az ingatlanokba. A bejárati és beltéri ajtók mellett a pince- és melléképületek ajtói tekintetében is vannak olyan szempontok, amelyeket javasolt megfontolni, ahol a dizájn mellett hangsúlyosabb a funkcionalitás és a különböző védelmi rendeltetések, mivel a betörők a leggyakrabban ezeken keresztül jutnak az ingatlanokba. A pince és melléképületek ajtóinak RC2 betörésgátló kivitellel kellene rendelkezniük, ami azt jelenti, hogy az ajtó az alkalmi tettes betörési kísérletének akár három percig is ellen tud állni. Hogy mi mindenre figyeljünk a mellékajtó vásárlásánál, választásánál, a Hörmann egy oktató kisfilmben foglalta össze. A Hörmann KSI Thermo46 biztonsági ajtója megfelel a betörésgátlási és a hőszigetelési követelményeknek is. Az úgynevezett fűtetlen terekhez a KSI40 biztonsági ajtó a megfelelő, RC2 betörés-gátló kivitelben. A pince és a lakótér közötti lépcsőt javasolt ajtóval leválasztani, különben a fűtési energia a lakótérből a legtöbbször fűtetlen alagsorban vész el. Ide leginkább a Hörmann MZ Thermo46 ajtó a javasolt, ez akár 49 százalékkal jobb hőszigetelést biztosít. A garázs és a pince közötti átjáróban a jogszabályoknak megfelelően tűzgátló ajtót kell elhelyezni. A HörmannH3D acélajtó a T30 tűzgátló funkciója mellett (az ajtó 30 percig képes ellenállni anélkül, hogy a tűz a szomszédos helyiségre átterjedne) opcionálisan füst-; és hanggátló változatban is elérhető. Az a legbiztosabb megoldás, ha a pincét és a garázst összekötő ajtók betörésgátló felszereltséggel rendelkeznek. Amennyiben a garázs közvetlenül a lakótér mellé épült, szintén kötelező a tűzgátló ajtó beépítése. A Hörmann WAT40 acélajtói alapkivitelben a T30 tűzgátlás mellett RC2 betörés-; és hanggátló funkciókkal is rendelkeznek, opcionálisan füstgátló kivitelben is szállítható az ajtó. A régebbi házakban fontos helyiség a kazánház, hiszen a kazán vagy az olajtartály a legrosszabb esetben tüzet is okozhat. Ezekbe a helyiségekbe javasolt egy Hörmann H8-5 acélajtó beépítése, amely kiemelkedően kedvező hőszigetelés mellett hang-; és tűzgátló funkciót is kínál, opcionálisan pedig füstgátló ajtóként is kapható. A melléképületek vagy pincehelyiségek minden olyan további nyílásaihoz, ahol nem szükséges tűz-; illetve betörésgátlási funkció, de még a hőszigetelés sem fontos, az MZ típusú többcélú hanggátló ajtó, vagy a népszerű ZK kategóriájú ajtó alkalmas. Ezek a magas elvárási követelményeknek hosszútávon is megfelelnek anélkül, hogy elvetemednének. A Hörmann acélajtók 16 kedvező árú színben vagy egyedi RAL-színben, valamint 7 különböző famegjelenésű dekorfelülettel, és modelltől függően, TitanMetallic felülettel is megvásárolhatók. www.hormann.hu

Pályázat munkásszálló építésére

A kormány a tavaly májusi kiírás után újabb 5 milliárd forint keretében ad a helyi önkormányzatok részére támogatást minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakítására akár új, akár régi ingatlan felújításával. A kormány a tavaly májusi kiírás után újabb 5 milliárd forint keretében ad a helyi önkormányzatok részére támogatást minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakítására akár új, akár régi ingatlan felújításával. 2017 májusában 9 milliárd forintos keretre pályázhattak az önkormányzatok munkásszállás építésére, ennek során Mórahalmon, Újszentivánon, Orosházán és Budapesten több mint 1,5 milliárd forintos támogatással négy új szálló épül, valamint megújul két, munkásszállás kialakítására alkalmas épület Zalaegerszegen és Veszprémben, ezzel pedig 634 munkavállaló elszállásolásának feladatát oldják meg. A támogatás keretében a munkásszállás építési és felújítási költségeit, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök költségeit lehet elszámolni. A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő és vissza nem térítendő formában nyújtható, a beruházási költségek legalább negyven százalékát az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania, végül a támogatás keretében 100 százalék előleg adható. A most kiírt pályázat keretében 2018. január 5-től március 31-ig lehet beadni a kérelmeket a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.  

A helyi településkép védelme

A helyi településképi rendeleteket 2017. december 31-ig kell(ett) megalkotniuk az önkormányzatoknak (azaz új előírások alapján alkalmazhatók a településképi bejelentés és a településképi kötelezés jogintézményei is), a reklámok kihelyezésére vonatkozó szabályoknak pedig már 2017. október 1-ig meg kellett születniük. 2018. január 1-től tehát több tekintetben lényegesen megváltozott körülmények között dolgoznak az építésztervezők és az önkormányzati hatósági munkatársak is. A helyi településképi rendeleteket 2017. december 31-ig kell(ett) megalkotniuk az önkormányzatoknak (azaz új előírások alapján alkalmazhatók a településképi bejelentés és a településképi kötelezés jogintézményei is), a reklámok kihelyezésére vonatkozó szabályoknak pedig már 2017. október 1-ig meg kellett születniük. 2018. január 1-től tehát több tekintetben lényegesen megváltozott körülmények között dolgoznak az építésztervezők és az önkormányzati hatósági munkatársak is. Reklámhordozókkal kapcsolatos feladatok A 2017. 01.18-at megelőzően elhelyezett, a Tktv. az Rr. és a településképi rendelet rendelkezéseinek nem megfelelő reklámhordozó használatára vonatkozó határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya nem hosszabbítható meg, új szerződés nem köthető, kivéve, ha a reklámhordozót a Tktv., az Rr. és a településképi rendeletnek megfelelően, településképi bejelentési eljárás alapján átalakították. A 2018. január 18-át megelőzően elhelyezett olyan reklámhordozó, amely nem felel meg a Tktv., az Rr. és településképi rendelet rendelkezéseinek legfeljebb a határozott idejű szerződés lejártáig, legkésőbb 2020. december 31-ig használható; a vonatkozó határozott időre szóló szerződés lejártával, legkésőbb 2020. december 31-ével a tulajdonosa köteles településképi bejelentési eljárás alapján a reklámhordozót átalakítani a további használhatóság céljával, vagy a reklámhordozót a saját költségén eltávolítani.  A helyi védelem szabályai A településképi rendelet helyi védelmet meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. A helyi védelem kizárólag az értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre terjedhet ki. Értékvizsgálatnak minősül - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára (tehát nem speciális örökségvédelmi hatástanulmány) vagy - a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata. Az értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban készült értékvizsgálat. Ha nem áll rendelkezésre értékvizsgálat, vagy az nem tartalmazza a helyi építészeti örökség települési értékleltárát, a helyi védelmet meghatározó előírások megalapozására azt el kell készíteni. A településképi rendelet nem tartalmazhat a helyi építési szabályzat vagy más önkormányzati rendelet szabályozási körébe tartozó szabályokat. Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt a településképi rendelet hatálybalépéséig - az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság által elrendelt bontás kivételével - nem lehet lebontani. A településképi szabályozás új elemei a településképi követelmények. A településképi követelmények meghatározásának célja, elvi és szakmai rendszere eltér a helyi építési szabályzat rendszerétől, így a helyi építési szabályzatban alkalmazott településképi szabályozás tartalmát és elemeit csak újragondolást követően javasolt a településképi rendeletben alkalmazni.  

Highlights of Hungary közönségszavazás

Január 25-ig lehet választani kedvenceink között a Highlights of Hungary közönségszavazásán, ami eldönti, hogy melyik közösségi, művészeti vagy társadalmi kezdeményezés volt 2017-ben a legizgalmasabb és legkreatívabb. Az idei válogatásban több építészeti projekt is helyet kapott – ebben a három hétben ezekre is bárki leadhatja a voksát. A győztest február 1-jén a Katona József Színházban díjazzák. Január 25-ig lehet választani kedvenceink között a Highlights of Hungary közönségszavazásán, ami eldönti, hogy melyik közösségi, művészeti vagy társadalmi kezdeményezés volt 2017-ben a legizgalmasabb és legkreatívabb. Az idei válogatásban több építészeti projekt is helyet kapott – ebben a három hétben ezekre is bárki leadhatja a voksát. A győztest február 1-jén a Katona József Színházban díjazzák. A Highlights of Hungary 2013 óta az első és egyetlen olyan platform Magyarországon, amely kategóriák nélkül, kreatív értékszemlélet mentén gyűjti össze az adott év kiemelkedő hazai teljesítményeit. A jelöltjeit ötödik éve elénk táró kezdeményezés egy tíztagú kurátori csapat jelölése alapján hozza össze a magyarországi kreatív szektor, a közélet, a kultúra, illetve a technológia és innováció fontos pillanatait, amiket egy kategóriáktól mentes, közös platformon mutatnak be. A 2017-es jelöltek neve január 4-től érhető el a Highlights of Hungary oldalán, itt bárki leadhat szavazatot az általa választott legjobb kezdeményezésre a tekintélyes listából. A szavazás három hétig tart, 2018. január 25-én a folyamat lezárul és a legtöbb szavazatot kapott jelölt február 1-jén veheti át a közönségdíjat a Katona József Színházban rendezett díjkiosztón. Őrfi József Meseháza a Pilisben Az idei felhozatalban helyet kapott többek között Őrfi József Meseháza, amelyet a Pilisben épített meg egyszerű technikákkal a családjának; a budapesti Kálvin téren megvalósított, a reformáció nagy alakjainak gondolatait bemutató Reform500 projekt; valamint a valamikori budai Ganz gyár területén megvalósuló Millenáris Széllkapu beruházás. Reform500 Idén nemcsak a közönség, hanem maguk a kurátorok is szavaznak: február 1-jén a tíztagú testület az általuk leginkább kiemelkedőnek gondolt projektet saját díjjal jutalmazza. A közönségszavazásban pedig erősen ajánlott a részvétel mindenkinek, akit akár egy kicsit is érdekelnek az új, kreatív és izgalmas kezdeményezések. Millenáris Széllkapu A Highlights of Hungary 2017-es kurátorai: Bagi László (újságíró, Forbes) Böszörményi Nagy Gergely (vezető, Design Terminál) Hitka Viktória (képzőművész) Horváth Dorka (újságíró, blogger, BOOKR Kids alapító) Liptay Gabriella (kommunikációs szakértő, KPMG) Megyesi Zsuzsa (art director, A+Z Design) Martinkó József (építészet- és dizájnkritikus, Octogon Magazin főszerkesztő) Szűcs Péter (szerkesztő, újságíró, PetersPlanet.travel alapító) Takács Ákos (marketingvezető, Red Bull Magyarország) Trellay Levente (art director, Telep Art Agency) A Highlights of Hungary weboldala: http://www.highlightsofhungary.hu/ A Highlights of Hungary Facebook oldala: https://www.facebook.com/highlightsofhungary/ A Highlights of Hungary bemutatkozó videója: https://vimeo.com/208099094 További információ: Sipos András +36203742063 (KortársPRos)

Uponor rendszerek a modern Mercedes-Benz márkakereskedésben

A fél éve átadott jászberényi Jász-Plasztik Autócentrum 5000 négyzetméteres Mercedes-Benz márkakereskedése Európa egyik legmodernebb autószalonja. A kivitelezés során a vállalat kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre, ezért az építkezés során az épületfűtést-hűtést és a vízellátási rendszereket az Uponor legmodernebb, leginkább környezetkímélő megoldásainak segítségével alakították ki. A fél éve átadott jászberényi Jász-Plasztik Autócentrum 5000 négyzetméteres Mercedes-Benz márkakereskedése Európa egyik legmodernebb autószalonja. A kivitelezés során a vállalat kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre, ezért az építkezés során az épületfűtést-hűtést és a vízellátási rendszereket az Uponor legmodernebb, leginkább környezetkímélő megoldásainak segítségével alakították ki. A minden igényt kielégítő márkaszalon méretei magukért beszélnek: közel 30 ezer négyzetméteres telken 5000 négyzetméter alapterületű épület épült, amelyből a bemutatótér 1200 négyzetmétert tesz ki. De nemcsak a méretek, hanem az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások sokszínűsége és minősége miatt is különleges az új szalon. Tízállásos személyautó- és tehergépjármű-szerviz, valamint a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát alkalmazó karosszériajavító műhely és fényező üzem is helyet kapott a komplexumban. A kivitelezés során a vállalat kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre. Az épületfűtést-hűtést a legmodernebb, leginkább környezetkímélő megoldás segítségével alakították ki. Az új épületben hőszivattyús fűtő-hűtő rendszert alkalmaznak, amely a levegő hőenergiáját hasznosítva télen és nyáron is állandó hőmérsékletet biztosít a létesítmény teljes területén. A beruházó JP Autó az Uponor felület fűtési-hűtési, valamint vízellátási rendszereit választotta. Így a megfelelő hőmérsékletet Uponor padló, Uponor Minitec fal és Uponor Renovis mennyezethűtés-fűtési rendszerek biztosítják egész évben. Az Uponor Classic ideális padlófűtési és -hűtési rendszer, amely mindenféle padlóval használható. Alkalmas nagyterhelésű, nagy forgalmú terekhez, előnye a kedvező ár/teljesítmény arány és a rugalmas és gyors csőfektetés, akár egyetlen ember is elvégezheti. Három különböző csőfektetési távolság is választható a helyiség hőszükséglete szerint. A fűtési rendszer független a szigeteléstől, a szigetelés vastagsága szabadon megválasztható. Az Uponor Minitec nedves rendszerű felületfűtési és -hűtés rendszer költségtakarékosan szabályozható. Ha főleg hűtésre van szükség, a mennyezet alkalmazása a legjobb megoldás. Fűtés esetén a mennyezet és a falak hasonló hőmérséklet-szabályozási lehetőségeket nyújtanak. A vékony vakolatrétegnek köszönhetően a rendszer gyorsan és egyszerűen szabályozható, szükség szerint kombinálhatók. Az Uponor Renovis gipszpanel felületfűtési és –hűtési rendszer egy szabványos méretű, 15 mm-es gipszkartonból áll, amelybe gyárilag beöntött Uponor PE-Xa  csővezeték található. A Renovis panelek a kereskedelmi forgalomban megvásárolható 27/60 CD profilok segítségével szerelhetők. Használatakor elkerülhető a nagy porképződéssel járó bontás, a felújítás alatt lehet használni az ingatlant. A Renovis rendszer a gipszkarton munkálatokat követően azonnal üzembe helyezhető. A rendszer alkalmas akár a radiátoros körből kapott meleg vízzel való üzemre egy-egy helyiség esetén. Ebben az esetben nincs szükség a meglévő fűtési rendszer cseréjére. Ez csökkenti a költségeket, és lehetővé teszi a helyiségek egymás utáni felújítását. Javasolt a rendszert Tichelmann elv szerint szerelni, így nincs gond a beszabályozásra. Építész: Csörgő Csaba Épületgépész-tervező: Mezei Attila Fotó: www.alomgyarfotostudio.hu Bővebb információ:: www.uponor.hu Kiss Péter Értékesítési vezető Uponor Épületgépészeti Kft. 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 15/B T. +36 1 203 3611 E-mail: info.hungary@uponor.com

Passzívház a természet ölelésében

A cseh Kozlovice település méltán híres virágos rétjeiről, hegyi patakjairól és több kilométer hosszú turista útvonalairól, és egyúttal kiváló példája a természet és az ember alkotta épületek tökéletes harmóniájának. Az itt található minimalista luxuslakás nem csak megjelenésében lenyűgöző, de rendkívül energiatakarékos is: a passzívházak szigorú hőtechnikai követelményeinek is eleget tesz. A cseh Kozlovice település méltán híres virágos rétjeiről, hegyi patakjairól és több kilométer hosszú turista útvonalairól, és egyúttal kiváló példája a természet és az ember alkotta épületek tökéletes harmóniájának. Az itt található minimalista luxuslakás nem csak megjelenésében lenyűgöző, de rendkívül energiatakarékos is: a passzívházak szigorú hőtechnikai követelményeinek is eleget tesz. Az épület hatalmas üvegfelületein keresztül nemcsak rengeteg fény árad a belső térbe, de egyúttal csodás kilátás nyílik a Beszkidek-hegységre. A külső és belső tér között emelő-toló szerkezetek biztosítják az egyszerű és kényelmes átjárást. A nyílászáró profilok kívül a most nagyon divatos antracit árnyalatú fóliával borítottak, míg belül megmaradt a klasszikus fehér alapszín. A letisztult megjelenésről és a kiemelkedő hőszigetelésről az Inoutic Eforte műanyag nyílászáró profilrendszere gondoskodik. Jó hír, hogy ez a termékcsalád már hazánkban is elérhető, így a hosszú téli estéken bátran ábrándozhatunk leendő álomotthonunkról. További információ: www.inoutic.hu  

további hírek

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

A világ leghosszabb üveg függőhídja

Kínában több helyütt méreteiben egymásra licitáló látványhidak csábítják a látogatókat, leghíresebb közöttük a másfél éve átadott Csangcsiacsie Nemzeti Parkban található. A hat méter széles, négyszázharminc méter hosszúságú híd 218 méteres magasságban ível át egy szakadékot, és az adrenalin szint fokozása érdekében lágyan kileng a látogatók alatt. Kínában több helyütt méreteiben egymásra licitáló látványhidak csábítják a látogatókat, leghíresebb közöttük a másfél éve átadott Csangcsiacsie Nemzeti Parkban található. A hat méter széles, négyszázharminc méter hosszúságú híd 218 méteres magasságban ível át egy szakadékot, és az adrenalin szint fokozása érdekében lágyan kileng a látogatók alatt. A látványhídról csodálatos panoráma tárul a hegyekkel, vízesésekkel, ősi városokkal és templomokkal tarkított Hunkjaku vidékre. Egy izraeli építész, Haim Dotan kapta a megbízatást, amelyhez 1077 darab, egyenként 4 centiméter vastag üvegtáblából állították össze a 99 kilenc darab, több réteg edzett üvegből álló lapot, majd kemény törés- és terheléspróbának vetették alá. A teszt résztvevői kalapáccsal verték az üveget, természetesen a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, majd egy utasokkal teli kéttonnás terepjáró is átment a hídon. És persze végeztek jó néhány más vizsgálatot is az átadás előtt. A rekordhosszúságú híd egyébként három és félszer több terhet bír el, mint amennyit a kínai szabványok megkövetelnek: akár háromezren is tartózkodhatnának rajta, de egyszerre legfeljebb 600 embert engednek csak fel rá. Az építmény tehát elvileg biztonságos, tériszonyosoknak azonban nem biztos, hogy kellemes élményt jelent átsétálni rajta. Aki esetleg útközben ijed meg a magasságtól, átléphet a híd valamelyik szélére, és fémen sétálhat üveg helyett. Az építtető helyi turisztikai vállalat szerint eleve úgy tervezték, hogy a közepe felé haladva kissé kilengjen a látogató alatt, fűszerezve a különleges látványt. {igallery id=4799|cid=924|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Idősfa-átültető géppel sikeresebb

Tavaly decemberben állt munkába a FŐKERT Nonprofit Zrt. professzionális idősfa-átültető gépe, amellyel akár 30 cm törzsátmérőjű fákat is sikeresen ki lehet emelni, majd szállítást követően el lehet ültetni a már előkészített új termőhelyükre, biztosítva ezzel a fák megmaradását. Tavaly decemberben állt munkába a FŐKERT Nonprofit Zrt. professzionális idősfa-átültető gépe, amellyel akár 30 cm törzsátmérőjű fákat is sikeresen ki lehet emelni, majd szállítást követően el lehet ültetni a már előkészített új termőhelyükre, biztosítva ezzel a fák megmaradását. Az idősfa-átültetés több évszázadra visszatekintő fásítási módszer, amelyet régen fáradságos kézimunkával, nagy hibaszázalékkal végeztek. Mára viszont gépesítették a feladatot, a fák megmaradási aránya pedig elérte a 90 százalékot. A FŐKERT Nonprofit Zrt. gépparkja most egy nagyteljesítményű idősfa-átültető géppel bővült. Annak érdekében, hogy minél több városi fa megmenthető legyen, a FŐKERT Nonprofit Zrt. egy professzionális idősfa-átültető gép beszerzését valósította meg. A FŐKERT Nonprofit Zrt. beruházását, amelyet európai uniós közbeszerzési eljárás keretén belül folytatott le, a Fővárosi Önkormányzat fejlesztési megállapodás keretén belül finanszírozta. A most beszerzett és átadott faátültető géppel a FŐKERT Nonprofit Zrt. magas szakmai színvonalú technológiát tudhat magáénak, amelynek alkalmazásával költséghatékonyan fogja tudni végrehajtani az idősfa átültetést. A több mint 7 tonnás professzionális fakiszedő adapter, egy négytengelyes speciális, terepmunkára is alkalmas teherautóra került felszerelésre, melynek segítségével akár a 8 tonna tömegű kiemelt fák is könnyen mozgathatóak parkokon belül sokszor igen kis helyeken, kedvezőtlen terepviszonyok közepette, valamint a városi forgalomban is. Az ültetőkanál, így a földlabda legnagyobb mérete pedig több mint három köbméter. FŐKERT Nonprofit Zrt. Fotó: Szabó Zoltán FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megújul a Múzeumkert

Több mint egy éves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő folyamat után, 2018. januárban kezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum állami tulajdonban lévő telkén álló Múzeumkert megújításának kivitelezési munkálatai. Több mint egy éves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő folyamat után, 2018. januárban kezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum állami tulajdonban lévő telkén álló Múzeumkert megújításának kivitelezési munkálatai. A 2016 májusában kiírt pályázatra 12 pályamunka érkezett. Az ötletpályázat díjazására fordítható 6 millió forintos összegből hat elképzelést díjazott a bírálóbizottság. A Magyar Nemzeti Múzeum által a Múzeumkert rehabilitációjára kiírt ötletpályázaton az első díjat a TÉR-TEAM Kft. nyerte (Szabó Gábor, Szende András, Juhász Kristóf Attila, Győre Viola, Orbán Nóra) a pályamű alaposan kidolgozott vizsgálati és elemző részének értékei és a terv harmonikus, vizuálisan és funkcionálisan átgondolt, a kiírásnak leginkább megfelelő elképzeléseknek köszönhetően. A komplex rekonstrukció célja a kert történeti hitelességű helyreállítása és korszerű, többfunkciós belvárosi közhasználatú zöldfelület kialakítása. A munkálatok során megújulnak a közművek, a sétányok és a műemléki főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok létesülnek. A meglévő faállomány lehető legteljesebb megtartása és növényápolása mellett – növény-egészségügyi szakvélemény alapján – 38 db életveszélyes, elöregedett fa kivágására és 25 darab nagyméretű fa ültetésére kerül sor. A meglévő, érdemi használaton kívüli út- és térburkolatok részbeni elbontásával, átalakításával 8200 négyzetméter teljesen megújított növényfelület jön létre. Az ültetendő fák között több növényritkaság is szerepel, ezek erősítik a kert történeti hangulatát (vörös juhar, ginkgo, magnólia). A teljes közműhálózatot érintő felújítási munkák nagyságrendjét érzékelteti, hogy csaknem 3 km hosszú új víz-és csatornacső épül, megújul a teljes elektromos hálózat, WiFi-hálózat és kerti öntözőhálózat is készül. A projekthez kapcsolódóan restaurálják a kert szobrait és az Arany János szobor teljes megújítására is sor kerül a talapzattal együtt. Az Arany János szobor-csoport a március 15-i állami ünnepségre elkészül. A munkálatok során a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai folyamatosan látogathatók, a teljes kertrekonstrukció a nyár végéig fejeződik be.